Escuela de ciclismo

Se o equipo elite-sub 23 é a referencia do Club Ciclista Vigués, a escola de ciclismo podíamos dicir que é a principal razón de ser da entidade. As actividades da Escola de Ciclismo están orientadas, fundamentalmente, a buscar nos seus alumnos:

  • Unha mellor integración e igualdade social.
  • Reforzo da autoestima, da solidariedade e do afán de superación.
  • Unha contribución importante a súa formación integral, tratando de reportarlles os máximos beneficios psíquico – físicos.